પ્રવૃત્તિઓ

સમાજ દ્વારા કલેસ્ટરશ્રી ને આવેદન-પત્ર અપાયો Activity Learn More
પરમ પૂ.જગતગુરુ શ્રી સ્વામી રામાનંદાચાર્યજી જન્મજયંતિ ઉત્સવ Activity Learn More
સમાજ દ્વારા કરાયેલી અમરેલીમાં પૂર સેવા Activity Learn More
મકરસંક્રાંતિ નિમિત્તે ગૌ-સેવા Activity Learn More
જીવનસાથી પસંદગી સમ્મેલન Activity Learn More

વ્યવસ્થાપક કમિટી

 • કિરીટકુમાર બી. ટીલવત

  પ્રમુખ શ્રી

  કિરીટકુમાર બી. ટીલવત

  પ્રમુખ શ્રી

  પ્રમુખ શ્રી

 • પંકજભાઈ બી. દેવમુરારી

  મંત્રી શ્રી

  પંકજભાઈ બી. દેવમુરારી

  મંત્રી શ્રી

  મંત્રી શ્રી

 • ગૌતમભાઈ કુબાવત

  ઉપપ્રમુખ

  ગૌતમભાઈ કુબાવત

  ઉપપ્રમુખ

  ઉપપ્રમુખ

 • આકાશભાઈ ડી. અગ્રાવત

  ઉપપ્રમુખ

  આકાશભાઈ ડી. અગ્રાવત

  ઉપપ્રમુખ

  ઉપપ્રમુખ

 • સન્નીભાઈ એસ. દેવમુરારી

  સહમંત્રી

  સન્નીભાઈ એસ. દેવમુરારી

  સહમંત્રી

  સહમંત્રી

 • રમેશભાઈ વી. દેવમુરારી

  કોષાધ્યક્ષ

  રમેશભાઈ વી. દેવમુરારી

  કોષાધ્યક્ષ

  કોષાધ્યક્ષ

 • શ્રી સંજયભાઈ અગ્રાવત

  કા.સભ્ય

  શ્રી સંજયભાઈ અગ્રાવત

  કા.સભ્ય

  કા.સભ્ય

 • શ્રી અમુભાઈ રામાવત

  કા.સભ્ય

  શ્રી અમુભાઈ રામાવત

  કા.સભ્ય

  કા.સભ્ય

 • પંકજભાઈ બી. દેવમુરારી

  મંત્રીશ્રી

  પંકજભાઈ બી. દેવમુરારી

  મંત્રીશ્રી

  મંત્રીશ્રી

 • કિરીટકુમાર બી. ટીલવત

      પ્રમુખશ્રી

  કિરીટકુમાર બી. ટીલવત

      પ્રમુખશ્રી

   

   

  પ્રમુખશ્રી